dimarts, 16 d’abril del 2013

Les cèl·lules glia

Els astròcits són les principals i més nombroses. Les seves funcions són la regulació de la composició iònica del líquid extracel·lular del sistema nerviós central, actuar de suport i guia de les neurones durant la migració... Els oligodendròcits són cèl·lules més petites que els astròcits i amb poques prolongacions. A més de la missió de sustentació i unió, formen la beina de mielina en el sistema nerviós central. Les micròglies, cèl·lules de poc tamany, tenen moltes funcions com l'eliminació residus, la resposta immune, el desenvolupament en la inducció de mort cel·lular... Però la més important és vigilar el sistema nerviós central. Les cèl·lules de Schwann són cèl·lules perifèriques que es formen en la cresta neuronal embrionària i acompanyen a la neurona durant el seu creixement i desenvolupament. Recobreixen a les prolongacions (axons) de les neurones formant una beina aïllant de mielina.