divendres, 24 de gener del 2014

Peroxisomes i glioxisomes

Orgànuls semblants a lisosomes, però amb enzims oxidatius.

Peroxisomes:
 • Diàmetre: 0,1 - 0,5 µm
 • Membrana que procedeix de r.e. 
 • 26 tipus d'enzims oxidatius. Les més importants: oxidasa i catalasa.
 • Oxidació de substàncies orgàniques perjudicials en excés: aminoàcids, àcid úric...
 • Funcions: desintoxicació (abundants en fetge i renyó), degradació àcids grassos en molécules més petites (posteriorment, passen a mitocondris on acaben d'oxidar-se)
 • Es considera que van sorgir abans que els mitocondris i que la seva funció era permetre vida en atmosfera cada vegada més rica en oxigen.
L'enzim catalasa, per eliminar aigua oxigenada, pot:
 1. Si hi ha substàncies tòxiques eliminables per oxidació, fer-les reaccionar amb H2O2 i així eliminar les dues. L'energia produïda es dissipa en forma de calor en comptes d'ATP com als mitocondris.
 2. Si no hi ha substàncies tòxiques per oxidar, descomposar el H2O2 en H2O i O2, evitant que el H2O2 arribe a eixir.

Microscopi òpticGlioxisomes:
 • Tipus de peroxisomes a cèl·lules vegetals.
 • Enzims responsables del cicle de l'àcid glioxílic (variant cicle Krebs, per sintetitzar glúcids a partir de lípids).
 • Essencial per llavors en germinació: permet sintetitzar glucosa a partir de reserves lipídiques.