dilluns, 3 de juny de 2013

Convergència entre litosfera ocèanica i continental

Quan subducció comença directament sota la vora de placa coninental, zona es caracteritza per:

  • Placa subduent s'enfosa amb angle menor en mantell sublitosfèric.
  • Magmatisme origina vulcanisme i intrusió de roques granítiques en escorça continental.
  • Quan placa subduent arrossega relleus oceànics, poden ser arrancats fragments de litosfera oceànica (ofiolites), que queden encavalcats sobre litosfera continental (obducció).
  • Placa subduent exerceix molta pressió sobre l'encavalcant, per això: 
        - Sediments no són subduïts amb facilitat i es desenvolupa prisma d'acreció (té materials fortament  comprimits i plegats prop de placa continental) sobre fossa ocèanica.
        - Sismicitat molt elevada.
        - Engruiximent de placa coninental que origina orogen (serralada).