divendres, 22 de novembre de 2013

Caroté

Classificació
El caroté forma part dels carotenoids (fruits, hortalisses, rovells d'ou...)
És un lípid insaponificable (sense ácids grassos).
Deriva de la polimerització de l'isopré, forma part dels isoprenoides o terpens; concretament, és un tetraterpé (conté 8 molécules d'isopré)

Estructura química C40Hx
Són hidrocarbonis poliinsaturats amb 40 àtoms per molècula, nombre variable d'àtoms d'hidrogen i sense altres elements.
Es troben en dues formes principals: α-caroté i β-caroté. També existeixen γ, δ, ε, i ζ-carotè.
Són solubles en lípids i insolubles en aigua: són hidrocarbonis sense oxigen.

Funcions
- Donar color taronja a diversos aliments i a fulles dels caducifolis.
- Com a colorant alimentari.
- Biolgòicament, com a precusor de vitamina A.
- És important a la fotosíntesi.

dijous, 14 de novembre de 2013

Àcid araquidònic

L'àcid araquidònic és un àcid gras poliinsaturat
És carboxílic: consta d'una cadena de 20 àtoms de carboni amb 4 dobles enllaços, el primer dels quals es troba al sisè carboni des de l'extrem ω.

El podem trobar als fosfolípids de membranes cel·lulars (cervell, fetge, músculs). A més, és el precursor de diverses molècules. 
És un dels àcids grassos essencials requerits pels mamífers, alguns dels quals tenen la capacitat d'obtenir-lo a través d'àcid linoleic. Els que no, són necessàriament depredadors, ja que els vegetals no en contenen. Les dues principals rutes oxidatives enzimàtiques són la via de la lipoxigenasa i la de la ciclooxigenasa.